Historiaa  
  Säännöt  
  Ajankohtaista  
  Uutisia (ent. vieraskirja)  
  Toimihenkilöt  
  Sukutapaamiset  
  Kuvia  
     
                                                           
                                                           
  Sukuyhdistys Kairikko ry:n säännöt  
                                                           
  I. Sukuyhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi on Sukuyhdistys Kairikko ry, kotipaikka Helsinki ja toimialue koko maa.

2 § Sukuyhdistyksen tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia karjalaista perinnettä ja suvun perinteitä sekä edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

3 § Sukuyhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään:
 
                                                           
      - järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita yhdistyksen tarkoituksia edistäviä tilaisuuksia;

- keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta sekä saattamalla sitä jäsenistön tietoon;

- harjoittamalla sukuyhdistyksen tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa;

- pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä, sekä

- avustamalla suvun jäsenten opiskelua ja varsinkin yhdistyksen tarkoitusperiin liittyvää tutkimustoimintaa.
 
                                                           
  II. Sukuyhdistyksen jäsenet

4 § Sukuyhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä kaikki Feodor ja Maria Kairikon sekä miespuoliset että naispuoliset jälkeläiset suoraan alenevassa polvessa ynnä näiden avio- ja avopuolisot ja heidän yhteiset lapsensa.

5 § Jäseneksi pyrkivän on ilmoittauduttava yhdistyksen sukuneuvostolle (hallitus), joka päättää jäseneksi hyväksymisestä. Jäsenen joka haluaa erota sukuyhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti sukuneuvostolle tai sen esimiehelle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 § Sukuyhdistyksen jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Jäsenmaksun suuruus voi olla porrastettu sukupolvittain siten, että vanhemmilta polvilta maksu on korkeampi kuin nuoremmilta polvilta.

Sukuyhdistyksen ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

7 § Sukuneuvoston esityksestä voi sukukokous kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai edistänyt sen tarkoitusperiä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

8 § Yhdistyksen jäsenistä tulee sukuneuvoston pitää jäsenluetteloa.